Steun en sponsoring

Wij willen de volgende instellingen en organisaties bedanken die ons door middel van een link, artikel of andersinds steunen:

Villa Kakelbont Focuspunt Jeugliteratuur
Klascement Grootste onderwijsportaalsite in Vlaanderen
Peuter.startpagina.be Peuterlinks